Gestió

GESTIÓ INTEGRAL
 

Amb la gestió integral es controlen tots els processos en la transformació de l'alfals o la palla de la seva sembra fins a la sortida de fàbrica:

  1. Treball en el camp

  2. Recepció a la fàbrica de l'alfals i farratges, traçabilitat

  3. Producció, deshidratació

  4. magatzem

  5. Expedició als clients

  6. Atenció i seguiment dels clients

logo-APF.png

Camí del Prat. Pol. 5, parcela 197

25600 Balaguer (Lleida - Spain).

Phone: (+34) 973 292 340

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram